Coaching

Bij OKIDOKI Kindercoaching kun je onder andere terecht voor INDIVIDUELE COACHING. Als kindercoach begeleid ik uiteraard kinderen, maar ik coach ook volwassenen (ouders, verzorgers of andere opvoeders) met of zonder hun kind(eren). Bij veel kindercoaches worden ouders niet uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de sessies van hun kind, maar ik vind het heel belangrijk dat ouders (actief) betrokken zijn bij het coachingsproces van hun kind. Daarom heeft het mijn voorkeur om meerdere sessies te hebben met 1 ouder en het kind. Het grote voordeel van deze aanpak is dat de ouder precies weet op welke manier het kind (ook thuis) geholpen kan worden, het kind weet dat de ouder het hele proces ondersteunt en belangrijk vindt. Daarnaast vergroot en versterkt deze aanpak de onderlinge band en het begrip tussen ouder en kind. Mocht ik de indruk krijgen dat een van beiden (kind of ouder) zich geremd voelt door de aanwezigheid van de ander, dan plannen we ook 1 op 1 sessies in.

Coaching is geschikt voor elke persoon (kind of volwassene) die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Zitten jij en./of je kind niet lekker in je vel, is er veel strijd in het gezin, vindt je kind moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenoten, heeft je kind regelmatig buikpijn- of hoofdpijnklachten, is je kind snel angstig of boos, kortom heb je het idee dat bepaald soort gedrag wel zou mogen veranderen, maar weet je niet precies wat je zelf kunt doen om het te (laten) veranderen, dan is coaching waarschijnlijk iets voor jou/jouw kind.

Coaching is per definitie kortlopend, laagdrempelig en oplossingsgericht (oftewel gericht op het weer verder op weg helpen). Ik richt mij tijdens het coachen op het helpen zien van talenten, kwaliteiten en mogelijkheden die het kind en/of de ouder al in zich heeft. We gaan samen kijken wat hij/zij zelf kan doen om zich beter te gaan voelen. We zoeken naar eigen oplossingen, waarbij eigen interesses en kwaliteiten ingezet worden. Het kind en/of de ouder leert zelf met situaties om te gaan op dit moment en in de toekomst.

Dit doe ik door in gesprek te gaan met het kind en/of de ouder en door hen spelenderwijs de eigen kwaliteiten en mogelijkheden te laten ontdekken die hen zullen helpen om op een andere manier met het probleem of de lastige situatie om te gaan. Soms hoef ik alleen maar mee te kijken en bepaalde kwaliteiten die ik zie te benoemen, soms moet ik wat meer inzicht, kennis en handvatten aanreiken waarmee ze vervolgens zelf verder kunnen. De oplossing zit 9 van de 10 keer in het kind of de ouder zelf, hij/zij heeft alleen wat hulp nodig om die naar boven te krijgen.

Tijdens een coachingstraject zijn er verschillende contactmomenten.

  • We beginnen altijd met een kort kennismakingsgesprek om te kijken of we een goed gevoel bij elkaar hebben. Dit gesprek is alleen met de ouder(s), meestal telefonisch, duurt ongeveer een half uur en is altijd gratis.
  • Daarna volgt een intakegesprek van ongeveer anderhalf uur, waarbij we echt in detail ingaan op de hulpvraag, de situatie, de zorgen, wie vooral gebaat zal zijn bij coaching en wat ik voor jullie kan betekenen. Dit gesprek is meestal alleen met de ouders, maar we kunnen ook besluiten dat het beter is als het kind ook bij dit gesprek aanwezig is.
  • Als we na deze twee contactmomenten besluiten te beginnen met de coaching, zullen er een aantal coachingssessies volgen. Dit kunnen sessies zijn met alleen de ouder(s), met alleen het kind of met een ouder en het kind samen.
  • Na 3 à 4 sessies hebben we een meestal een tussentijds evaluatiegesprek om te kijken of we op de goede weg zijn en of iedereen tevreden is. Tijdens dit gesprek besluiten we of er nog een aantal sessies zullen volgen of dat we alleen nog een (korte) laatste sessie inplannen om het traject netjes af te ronden.
  • Als er nog een aantal sessies volgen na de tussentijdse evaluatie, volgt na deze sessies een afrondend gesprek.
  • Bij coaching van een kind, volgt na de afronding nog een ‘sessie’ van een half uur waarin we een door het kind gekozen activiteit in de praktijk doen om het traject officieel af te sluiten.

De kosten voor coaching zijn:

Kennismakingsgesprek (30 minuten, meestal telefonisch) Gratis
Intakegesprek (90 minuten, in de praktijk of bij klant thuis) € 60,-
Individuele sessie (60 minuten, in de praktijk) € 55,-
Tussentijds evaluatiegesprek (60 minuten, in de praktijk) € 55,-
Afrondend gesprek (60 minuten, in de praktijk) € 55,-
Een allerlaatste sessie waarin de klant kan kiezen welke activiteit we nog een keertje doen (30 minuten, in de praktijk) € 20,-

Als je nog vragen hebt over coaching, neem dan even contact met mij op.

Als je je wilt aanmelden voor coaching, klik dan hierop.