Hulp voor SCHOLEN

 

💛Leerkrachten kunnen heel veel

💙Leerkrachten willen ook heel veel

💛Maar de lesstof moet wel allemaal behandeld worden

💙Dat kost veel energie en tijd met grote klassen

💛Met als gevolg VERMOEIDE leerkrachten

💛Directeuren kunnen heel veel

💙Directeuren willen ook heel veel

💛Maar ze kunnen niet toveren en alles oplossen

💙Om de leerkrachten en leerlingen overeind te houden

💛Met als gevolg GESPANNEN directeuren

💙Leerlingen kunnen heel veel

💛Leerlingen willen ook heel veel

💙Maar dit botst met alles wat ze op school moeten doen

💛Dat zorgt regelmatig voor opstandig gedrag

💙Met als gevolg MINDER LERENDE leerlingen

HERKENBAAR?

Is dit herkenbaar bij jou op school? Staan er leerkrachten op omvallen? Zijn er leerlingen die te vaak opstandig gedrag vertonen en lukt het niet (goed) om ze hiermee te helpen? Komt het onderwijs hierdoor in gevaar? Is er een gespannen directeur die wakker ligt van angst omdat het onderwijs en de gezondheid van de leerkrachten en de leerlingen in gevaar is? Wil je heel graag dat het anders was, maar lukt het niet met de middelen die je nu hebt? Neem dan zo snel mogelijk contact met mij op.

Ik heb namelijk DE OPLOSSING voor de leerkrachten EN voor de leerlingen.

 

HULP voor de LEERLINGEN

Toen ik zelf als leerkracht actief was, vond ik het heel moeilijk dat ik kinderen die met hun gedrag duidelijk maakten dat er extra aandacht nodig was, deze aandacht niet (makkelijk) kon geven. Want er waren nog 27 andere kinderen die me nodig hadden en uiteraard lessen die afgerond moesten worden. Ook had ik graag veel meer tijd gestopt om met de groep op een structurele en speelse manier te werken aan sociale vaardigheden. Maar ook daar kon ik te weinig tijd voor vinden.

 

Vandaar dat ik scholen heel graag wil helpen door leerlingen in kleine groepjes of individueel te helpen met het ontwikkelen van allerlei (sociale) vaardigheden. Vaardigheden zoals:

 • voor jezelf opkomen;
 • je mening geven;
 • interesse tonen in een ander;
 • nee zeggen (ook als iemand je probeert over te halen);
 • jezelf op een positieve manier presenteren;
 • kunnen omgaan met kritiek;
 • kennis en controle hebben over emoties;
 • hulp kunnen vragen;
 • op een fijne manier omgaan met elkaar.

 

HOE?

Door minimaal 1x per week individueel of met een kleine groep kinderen aan de slag te gaan met werkvormen en materialen gericht op het aanleren van sociale vaardigheden en positief zelfbeeld. Ik zal altijd als begeleider actief meedoen met de activiteiten, zodat er daadwerkelijk groei plaats zal vinden bij de leerlingen. Ik lees de vragen en opdrachten voor (en afhankelijk van de ‘hulpvraag’ van de leerkracht of de leerling verander ik de vraag of opdracht). Ik vraag regelmatig door na een gegeven antwoord, zodat de leerlingen ook echt serieus met de onderwerpen bezig zijn en blijven. Als speler zorg ik ervoor dat er nog meer leerzame antwoorden en voorbeelden worden gegeven. Op deze manier worden er veel ‘zaadjes geplant’ die vervolgens in het dagelijkse leven automatisch verder zullen groeien en bloeien.

 

De materialen en werkvormen zijn allemaal speciaal ontwikkeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Ze behandelen verschillende thema’s, waaronder sociale vaardigheden, pesten, omgaan met emoties, zelfbeeld, mindset, talenten en kwaliteiten, samenwerken, invloed van je gedachten.

Hieronder een overzicht van een deel van de materialen die ik kan inzetten.

 • Schatgravers,
 • Het EQ-babbelspel,
 • KikkerBeCool,
 • Opgekikkerd,
 • IkDenkMeSterk,
 • Ik ben Steengoed,
 • Helpende gedachten,
 • Vaardighedenkaartjes,
 • Gevoelsverkenner,
 • ZIEZO Samenspel,
 • Groeikaarten,
 • Gevoelsmonsters,
 • Kwaliteitenspel
 • ………

 

HULP voor de LEERKRACHTEN

In mijn tijd als leerkracht had ik heel graag meer tijd gehad om aandacht te geven aan het opvallende gedrag van een paar van mijn leerlingen. Ik zag en voelde dat de leerling hulp nodig had op emotioneel of sociaal vlak, maar ik had op dat moment niet de kennis en ervaring om hier structureel mee aan de slag te gaan. Daarnaast was het ook lastig om echt tijd voor die leerlingen te vinden, want de lessen moesten doorgaan en de andere leerlingen konden ook niet te lang en te vaak ‘aan hun lot worden overgelaten’.

Inmiddels heb ik wel de kennis en ervaring om hiermee aan de slag te gaan en omdat ik ervan overtuigd ben dat kinderen sneller tot echt leren komen als ze zich mentaal goed voelen, heb ik in 2016 besloten om ouders en kinderen hiermee te helpen in mijn praktijk OKIDOKI Kindercoaching. Maar het onderwijs laat me niet los, en daarom wil ik heel graag de leerkrachten van nu helpen met mijn kennis en ervaring.

 

HOE?

Door leerkrachten te ondersteunen en aan te leren hoe zij het gedrag van hun leerlingen kunnen beïnvloeden door zich meer bewust te zijn van

 • onze (vaak automatische) gedachten, die ons gedrag en ons gevoel veel meer beïnvloeden dan we ons bewust zijn. Invloed op je gedachten, zorgt voor invloed op je gevoel en gedrag.
 • onze manier van praten, die vaak aanvallend is/overkomt, waardoor de ander vaak ook aanvallend of juist verdedigend reageert, met alle negatieve gevolgen van dien.
 • onze behoeften die verantwoordelijk zijn voor ons gedrag, maar die vaak anders zijn/dieper liggen dan we eerst denken (perse met die ene pen willen schrijven, terwijl de behoefte is “zonder kramp schrijven” of “met een andere kleur dan mijn buurman schrijven”.)
 • onze emoties die naar buiten komen, maar waar vaak een andere emotie onder zit (boosheid is heel vaak een uiting die voortkomt uit verdriet, schaamte of angst)

Wanneer leerkrachten hier bewust mee aan de slag gaan, voelen leerlingen zich (nog) meer gezien en gehoord. Met als gevolg minder botsingen met en tussen leerlingen en minder ‘dwars’ gedrag in de klas. Als ik tegelijkertijd met de leerlingen zelf aan de slag kan (door minimaal 1x per week met ze aan de slag te gaan zoals ik hierboven heb omschreven), zal het effect nog veel groter zijn.

 

De makkelijkste manier om op een school aan de slag te gaan met de leerkrachten is in de vorm van workshops, omdat het dan door het hele team gedragen en uitgevoerd kan worden en leerkrachten elkaar ook kunnen motiveren en helpen. Tijdens de workshops krijgen de leerkrachten wat theoretische uitleg over de impact die woorden, gedachten, emoties en behoeften hebben op gedrag. Vervolgens gaan ze hier samen mee oefenen, zodat ze ook echt ervaren wat die impact is. Dit oefenen doen we met fictieve situaties en met situaties die de leerkrachten zelf hebben meegemaakt. Al deze situaties worden uitgebreid onder de loep genomen en besproken, waarna we samen concrete oplossingen uit gaan werken. Daarnaast krijgen de leerkrachten veel concrete tips en methodieken aangereikt die ze meteen in de klas kunnen toepassen.

 

HET EINDRESULTAAT

Leerlingen

 • die minder opstandig gedrag laten zien,
 • die beter samenwerken,
 • die zichzelf beter kennen,
 • die beter met elkaar omgaan,
 • die weten hoe ze hun gevoel, gedachten en gedrag kunnen beïnvloeden en
 • die hierdoor meer plezier beleven op en met school.

Leerkrachten

 • die weer in hun kracht staan,
 • die weer met plezier lesgeven,
 • die meer energie hebben en
 • die zo de leerlingen op hun eigen manier kunnen laten groeien.