Mijn persoonlijke groeiproces

Zoals jullie (misschien) weten, ben ik in 2017 mijn eigen praktijk voor kindercoaching begonnen. Een van de redenen voor deze stap was mijn onvrede met de manier waarop kinderen met elkaar omgingen. Op school, waar ik het als leerkracht van dichtbij meemaakte, maar uiteraard ook buiten school. Onderling, maar ook hoe kinderen met volwassenen omgingen, deed mij van binnen pijn.

Ook de manier waarop volwassenen met (hun) kinderen omgingen, kon (en kan) in mijn ogen heel wat beter. Ik had op dat moment zelf nog geen idee hoe het anders zou kunnen en wat mijn rol daarin zou kunnen zijn, maar de ‘drive’ om dit uit te zoeken was er 100%.

Mijn oplossing
Vanuit die ‘drive’ ben ik gaan zoeken op internet, heb ik opleidingen en cursussen gevolgd en heb ik allerlei verschillende visies, zienswijzen en aanpakken gevonden. De ene aanpak of visie paste beter bij mij als persoon dan de andere en uiteindelijk ben ik voor mijzelf tot een aantal keuzes gekomen. In een ander artikel zal ik jullie meenemen in dit hele proces, maar voor nu wil ik graag mijn keuzes met jullie delen.
Er zijn drie, heel goed bij elkaar passende overtuigingen die ik in mijn eigen leven ben gaan toepassen en waar ik heel blij van word. Dit is het OMDENKEN van Berthold Gunster, het OMGAAN MET EMOTIES van Susan van Asten en Geweldloze of VERBINDENDE COMMUNICATIE van Marshall Rosenberg.

Het toepassen ervan in mijn leven
Zoals gezegd ben ik bezig om zoveel en zo vaak mogelijk deze overtuigingen actief in mijn leven te gebruiken. Het lukt de ene keer redelijk, soms heel goed en soms helemaal niet. Maar in plaats van enorm gefrustreerd te raken in die laatste situaties of de handdoek in de ring te willen gooien, merk ik dat ik steeds makkelijker accepteer dat het ‘nu dus gewoon even niet lukt’ en ga ik met goede moed verder. Ik word niet boos op mezelf, raak niet moedeloos of intens verdrietig. Iets wat vroeger wel gebeurd zou zijn.
Grappig genoeg zorgt dit ‘falen’ er nu juist voor dat ik heel wat vooruitgang heb geboekt in het VERBINDEND COMMUNICEREN en het OMGAAN MET EMOTIES. Op het gebied van OMDENKEN heb ik nog wel een aantal stappen te zetten. Het gedachtegoed van Berthold Gunster snap ik en omarm ik voor het grootste deel. Ik vind het alleen nog lastig om daadwerkelijk dingen OM te DENKEN. Maar zoals bij alles, geldt ook hier: oefening baart kunst .

Het resultaat tot nu toe
De stappen die ik inmiddels heb gezet en de zichtbare resultaten (voor mijzelf, maar ook voor de mensen om mij heen) sterken me in mijn overtuiging dat mijn (gevoels)leven
enorm verbeterd is door het omarmen van deze drie (voor mij nieuwe) visies/aanpakken. In latere artikelen zal ik jullie uitleggen wat deze visies/overtuigingen/aanpakken inhouden, hoe ik ze in mijn leven aan het verweven ben en wat het resultaat daarvan voor mij is. In de hoop dat ik jullie hiermee enthousiasmeer en tools in handen geef die ook jullie kunnen helpen om je beter en positiever te voelen en meer verbinding te hebben met de mensen om je heen.

Plaats een reactie