Spelletjesmiddagen bij OKIDOKI Kindercoaching!!!

Voortaan kunnen kinderen tussen de 6 en 12 jaar elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 15.30 uur in de praktijk spelletjes komen spelen.

Uiteraard zijn dit spelletjes met een leerzame ondertoon. Ik wil namelijk heel graag zoveel mogelijk kinderen helpen om hun sociale vaardigheden te vergroten, zodat ze steviger in hun schoenen staan, pestgedrag voorkomen kan worden en de wereld een beetje mooier wordt voor iedereen.

Op scholen en bij sportverenigingen is de wens ook groot om positief sociaal gedrag te zien bij kinderen, maar het aanleren hiervan lukt vaak niet zo goed, door onvoldoende tijd en ruimte gezien de vele andere lessen die geleerd moeten worden. In mijn praktijk krijg ik veel hulpvragen zoals: “Hoe kom je op voor jezelf zonder ruzie?”, “Hoe kan ik deze heftige emoties meer onder controle krijgen?”, “Wat kan ik doen om meer vrienden te hebben/houden?”, “Hoe kunnen we zorgen dat hij/zij met andere kinderen gaat spelen?”. Deze vragen zijn eigenlijk allemaal terug te leiden naar de vraag: “Hoe gaan we (beter) met elkaar om?”

Door middels een spel te werken aan sociale vaardigheden zoals conflicthantering, samenwerken, opkomen voor jezelf en anderen, omgaan met pesten en plagen, complimenten geven en ontvangen, hulp vragen, excuses aanbieden, afkoelen, onderhandelen, etc. leren kinderen ongemerkt op welke manieren ze met de mensen om hen heen om kunnen gaan. Hoe ze in verbinding kunnen komen met elkaar, zonder dat ze zichzelf hoeven weg te cijferen. Bij sommige spellen gaat het vooral om het ombuigen van negatieve gedachten naar positieve gedachten, bij andere spellen worden stappenplannen middels rollenspellen geoefend die leiden naar constructieve manieren voor het oplossen van (allerlei) problemen. Weer andere spellen zorgen ervoor dat kinderen spelenderwijs ontdekken hoe ze zelf kunnen omgaan met zelfvertrouwen en/of een gebrek daaraan.

Tijdens de sessies die ik met de kinderen in mijn praktijk doe, pak ik regelmatig een spel erbij omdat dit voor het kind niet voelt als leren, terwijl het wel degelijk wat leert. Omdat ik weet dat er nog veel meer kinderen (en ouders) worstelen met hulpvragen zoals ik hierboven heb vermeld, maar lang niet al deze kinderen 1 op 1 coaching (kunnen) krijgen, heb ik besloten om voortaan op woensdagmiddag met kinderen die dat leuk vinden spelletjes te gaan spelen die hen helpen met hun sociale vaardigheden.

 

Elk kind tussen de 6 en 12 jaar mag meedoen, ze moeten zich alleen wel even van tevoren aanmelden, omdat ik graag wil weten hoeveel kinderen er willen komen. Ook is het belangrijk dat ik van tevoren weet hoe oud de kinderen zijn, zodat ik kan zorgen dat er goede groepjes gemaakt kunnen worden. Deelname is helemaal gratis, ik heb alleen een telefoonnummer van een ouder/verzorger nodig, zodat ik altijd iemand kan bellen als dat nodig mocht zijn (bijvoorbeeld voor het ophalen van het kind na afloop). Ik heb in de praktijk water, thee en limonade, maar geen snoep of koekjes.

Wil je kind graag komen spelen? Stuur dan even een appje, sms-je of een email naar Hiske Tierie bij OKIDOKI Kindercoaching via 06 – 477 59 139 of info@okidokikindercoaching.nl Geef in je bericht even aan hoe oud je kind is, op welke datum hij/zij wil komen en vermeld in de email ook even je telefoonnummer. Ik zal zodra ik je bericht heb gelezen, contact met je opnemen om af te stemmen hoe en wat.

Plaats een reactie